گامهای توسعه ای برای تکنولوژی و کیفیت در تراکتورساز
گامهای توسعه ای برای تکنولوژی و کیفیت در تراکتورساز

تبریز- پایگاه خبری بامدادفردا- مدیرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران، گفت: تراکتورسازی همزمان با رویکرد تامین نیاز کشاورزان به محصول استراتژیک تراکتور، توسعه اهداف و برنامه های تکنولوژیکی و کیفیت را در سرخط اهداف و برنامه های خود قرار داده است.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری بامدادفردا، مصطفی وحید زاده در مراسم معارفه معاونت فنی و توسعه و معاونت کیفیت گروه تراکتورسازان با اشاره به برنامه ریزی های افزایش تولید در تمامی بخشهای گروه تراکتورسازان افزود: مدار این افزایش هم راستا با توجه ویژه به کیفیت و رضایتمندی مشتری می چرخد تا تولیدات براساس نیاز مصرف کننده، بخصوص کشاورز از خطوط تولید خارج و وارد بازار عرضه شود.
وی ادامه داد: توجه به توسعه محصول باید با مضامینی همچون استاندارد، محیط زیست همراه باشد تا بتوانیم محصولی با کیفیت بالا و منطبق بر نیاز و درخواست مصرف کننده تولید و وارد بازار رقابت کنیم.
وحیدزاده رسیدن به این اصل را بدون دریافت بازخورد از بازار مصرف و ارزیابی آن غیر ممکن دانست و گفت: بنظر می رسد نمایندگان تراکتورسازی که در اقصی نقاط کشور و دنیا به عنوان پل ارتباطی بین مشتری و این مجموعه مستقرند مشاوران بالقوه ای هستند که می توان از ظرفیتهای آنان در رسیدن به کیفیت مورد درخواست مشتری و رفع نقاط کور تولیدی استفاده بهینه کرد.
عضو هیات مدیره گروه تراکتورسازان، قابلیت فنی بودن نمایندگان حوزه مدیریتش را نیز یادآور و اضافه کرد: این ظرفیتها باید در راستای تولید محصولات تکنولوژیک و بروز و حتی محصولات جدید به بازوی قدرتی برای تراکتورسازی تبدیل شوند.
وی با نیم نگاهی به گذشته، روند طی شده در امور مورد اشاره را چندان رضایت بخش ندانست و از توجه ویژه به بحث کیفیت و نوآوری به عنوان برگ برنده در تمامی صنایع و تولیدات یاد کرد و اظهار داشت: متاسفانه در سنوات قبل مسائل حاشیه ای از قیمت گذاری تا توزیع ، که هیچ کدام وجاهت قانونی نداشته اند به عنوان زنجیر و بندهایی به چرخهای تولیدی تراکتورسازی بسته شده بود که قلب تولید و کشاورزی کشور را نشانه رفته بودند که خوشبختانه با همراهی و همکاری تمامی مسئولین دلسوز این موانع در حال رفع می باشند و در واقع این مهم، همراهی و تمرکز کارگران، کارشناسان و مسئولین تراکتورسازی را برای تولید محصولی که گره از کار کشاورزی کشور باز گشاید مصمم تر کرده است.
وحید زاده تاکید کرد: با ارتقاء حوزه کیفیت در گروه تراکتورسازان به جایگاه معاونت تلاش می شود تا تمامی تولیدات از قطعات، مجموعه ها و محصولات نهایی از گیت ذره بینی کیفیت رد شود تا با کمترین کمبودی به دست مصرف کننده رسیده و باعث شکوفه زدن سبزینه های بخش کشاورزی در مزارع داخلی و خارجی باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران استفاده از توانمندی و ظرفیتهای نیروی انسانی شاغل در تراکتورسازی در پستهای کلیدی را رمز موفقیت چند ماه اخیر اعلام کرد و گفت: به دلیل تجربه و دانشی که درتمامی کارکنان و در سایه طی کردن سنوات خدمت در مجموعه بوجود آمده، استفاده از این استعدادها می تواند هم شتاب گرفتن مراحل توسعه در حوزه اهداف سازمانی و هم ایجاد انگیزه در نیروهای انسانی جوان را ممکن سازد چرا که با این روند تمامی کارکنان و شاغلین به داشتن رویکرد استفاده از پتانسیلهای همکاران معتقد واقف می شوند و این امر منتهی به رشد در هر دو حوزه تولید و نیروی انسانی خواهد بود.
گفتنی است در پایان این جلسه آقایان امیر جدیری به عنوان معاون فنی و توسعه و علی محمد علیزاده به عنوان معاون کیفیت گروه صنعتی تراکتورسازی ایران معرفی شدند.